FAIL (the browser should render some flash content, not this).


VBV-770
Monitor BE-870
Monitor BV-750
Monitor BV-155
BRIGADE

Brigade zadebiutowalo zastosowaniem sygnałów cofania w Europie prawie 30 lat temu, a systemów monitorowych około 20. Byliśmy wtedy pionierami w tej dziedzinie.

Nowa i wszechstronna oferta systemów monitorowych BACKEYE jest wypełniona produktami, które posiadają cechy przynoszące namacalne korzyści dla użytkowników. Można tu przede wszystkim zaliczyć: zwiększoną niezawodność - zabezpieczoną dodatkowo wydłuzoną gwarancją ( 3 lata jako standard dla naszych topowych modeli ), rozszerzoną możliwość wyboru wielkości i rodzaju monitorów, wprowadzenie systemów z zamykaną kamerą dostępnych zarówno z kolorowym jak i monochromatycznym monitorem, oraz oczywiście czysty ostry obraz o jakości, którą klienci uwazają za standard.

W ofercie znajduje się kilka kompletnych zestawów, z których najbardziej popularne to modele - BE-856A z kolorowym płaskim monitorem oraz BE-255A z monitorem monochromatycznym CRT. Kombinacje tych zestawów zostały rozszerzone poprzez wprowadzenie zamykanej kamery shutter jako opcji.

Amervox od 2003 r. jest przedstawicielem Brigade w Polsce.

Ryzyko manewrów cofania

Raport uniwersytecki z lat 1996-97 wykonany w Wielkiej Brytanii, dotyczący wypadków samochodowych przeprowadzony wśród flot transportowych wykazał że jedna czwarta (25 procent) z nich to wypadki zdarzające się podczas cofania.
Ponad 90 procent z tych wypadków zdarzyło się poza drogą publiczną- w magazynach, strefach załadunkowych, podjazdach i dojazdach do nich, ewentualnie na parkingach lub podobnych miejscach.
Statystyki wielu Europejskich krajów nie obejmują zdarzeń poza drogami publicznymi i przez to publikowane dane dotyczące wypadków podczas cofania są co najmniej dziesięć razy mniejsze niż to jest w rzeczywistości.

Najwięcej takich wypadków powodowanych jest przez samochody ciężarowe oraz Vany, przy czym Vany stają się najbardziej niebezpieczną kategorią. Dotyczy to nie tylko ich wzrastającej liczby ale także faktu że do kierowania takim pojazdem nie jest wymagane żadne specjalne pozwolenie czy szkolenie. W ten sposób powstaje sytuacja gdzie generalnie większość kierowców Vanów to mało doświadczeni podatni na wypadki młodzi kierowcy. Zazwyczaj okna wsteczne ich Vanów są zaciemnione a dodatkowo praca w stresie i pod dużym napięciem aby jak najszybciej i najwięcej np. przesyłek dostarczyć powoduje, że stają się grupą najbardziej ryzykowną jeśli chodzi o wypadki samochodowe.

"Prawie jedna czwarta wypoadków śmiertelnych z udziałem pojazdów pracujących zdarza się podczas manewru cofania. Znacznie więcej wypadków skutkuje zniszczeniem samochodów, wyposażenia lub innego mienia. Większość z nich zdarza się przy niewielkich prędkościach i może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie prostych systemów bezpieczeństwa."

Bezpieczeństwo nie kosztuje - ono się po prostu opłaca.

Rozważania na temat kosztów zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy to nieporozumienie. Ileż więcej kosztuje leczenie pracownika lub rozbity samochód. A jeszcze to nie wszystko. Wypadek to nie tylko rozbity samochód I koszty związane z jego naprawą ale także pozostałe koszty których nie widać gołym okiem, takie jak koszty utraconej pracy podczas leczenia osób czy postoju samochodu w warsztacie.

Wiele firm doświadcza wysokich kosztów utrzymania floty samochodowej wynikających z wypadków podczas cofania. Analizując firmę posiadającą 1200 pojazdów, których średni okres użytkowania to osiem lat, okazuje się ze na koszty wypadków podczas cofania wydawane jest przeciętnie około 625 000 funtów rocznie co daje nam 520 funtów rocznie na auto lub 4160 funtów na auto za cały jego okres użytkowania.

Zamontowanie systemów wizyjnych takich jak BACKEYE CCTV lub detekcyjnych jak BACKSCAN może zapobiec większości z tych wypadków. Odnosząc się do powyższej analizy kosztów oraz zakładając montaż systemów bezpieczeństwa tylko w 70 procentach aut pracujących w firmie redukcja kosztów jest na poziomie 364 funtów rocznie na auto lub 2912 funtów na cały okres użytkowania jednego auta. Daje to oszczędności rzędu 3,5 mln funtów na kosztach wypadków podczas całego okresu użytkowania floty samochodowej. Analiza obejmuje jedynie koszty/straty powstałe na mieniu, nie wspomina nic o utracie ludzkiego zdrowia lub życia, które czasami może przynieść dużo większe straty niż w przypadku uszkodzenia samochodu. Nie mówiąc już o karach jakimi może zostać obciążona firma za zaniedbania i niedopatrzenia bezpieczeństwa pracy.

Wszystkich tych przypadków można uniknąć instalując proste i łatwe w obsłudze urządzenie podnoszące bezpieczeństwo pracy.